فرهنگ جامع مدیریت هتل داری، جهانگردی و کیترینگ

مولف:
جمشید آریاداد (نویسنده)

ناشر:
آراد کتاب

درباره کتاب:
فرهنگ جامع مدیریت هتل داری، جهانگردی و کیترینگ عنوان کتابی است از جمشید آریاداد که توسط انتشارات آراد کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از جمشید آریاداد، کتاب مدیریت منابع انسانی(صفار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.