فرهنگ شعر نو فارسی -جلد 1 (نیما یوشیج)

مولف:
محمد قاسم زاده (نویسنده)

ناشر:
دوستان

درباره کتاب:
فرهنگ شعر نو فارسی -جلد1 (نیما یوشیج) عنوان کتابی است از محمد قاسم زاده که توسط انتشارات دوستان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد قاسم زاده، کتاب‌های سیاوش(شرکت نشر قطره)، کسی زیر چتر و سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت(دوستان)، چیدن باد(شرکت نشر قطره)، کتاب علت های عشق(دوستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.