مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 1 [مجموعه الزامات ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی/1]

گروه مولفان:
قدرت الله نصیری (نویسنده) | علیرضا نریمان نژاد (نویسنده) | مسعود رفیعی (نویسنده)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد1 [مجموعه الزامات ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی/1] عنوان کتابی است از مسعود رفیعی که توسط انتشارات حک در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پتروشیمی، صنایع است. از مسعود رفیعی، کتاب‌های مهندسی اصول پیچیدگی نرم افزار(مهرگان قلم)، مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی(حک)، مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی(حک)، مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی(حک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.