مشارکت عمومی خصوصی

مولف:
حمید جاودانی (مترجم)

ناشر:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

درباره کتاب:
مشارکت عمومی خصوصی عنوان کتابی است با ترجمه حمید جاودانی که توسط انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Public-private partnership handbook، 2008. موضوع اصلی این کتاب همکاری بخش عمومی و خصوصی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.