مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم -جلد 2

مولف:
جبار رحمانی (گردآورنده)

ناشر:
خیمه

درباره کتاب:
مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم -جلد2 عنوان کتابی است از جبار رحمانی که توسط انتشارات خیمه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سوگواری های اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جبار رحمانی، کتاب‌های تغییرات مناسک عزاداری محرم(تیسا)، مناسک و آیین های شیعی در هند(خیمه)، مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم(خیمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.