میکروب شناسی پزشکی جاوتز (2013)

گروه مولفان:
جورج فردریک بروکس (نویسنده) | ارنست جاوتز (نویسنده) | داود اسماعیلی (مترجم)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
میکروب شناسی پزشکی جاوتز (2013) عنوان کتابی است از جورج فردریک بروکس با ترجمه‌ی داود اسماعیلی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Jawetz، Melnick & Adelberg’s medical microbiology، 26th. ed، 2013. موضوع اصلی این کتاب میکرب شناسی پزشکی است. از جورج فردریک بروکس، کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
51,000 تومــان