نکات کلیدی روانشناسی (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
علیرضا محمدی (نویسنده) | اکرم صادقی (نویسنده) | ارمغان دماوندیان (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
نکات کلیدی روانشناسی (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از علیرضا محمدی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا محمدی، کتاب‌های راهنمای کامل هنرمندان در حالات چهره(میردشتی)، تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک اتکینز(آذرین مهر)، خودآموز روباتیک(آفرنگ)، مفاهیم اساسی در روانشناسی عمومی(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.