هماتولوژی سلولی و مولکولی -جلد 3

گروه مولفان:
نادر وظیفه شیران (نویسنده) | سعید آبرون (ویراستار)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
هماتولوژی سلولی و مولکولی -جلد3 عنوان کتابی است از نادر وظیفه شیران که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خون است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نادر وظیفه شیران، کتاب‌های هماتولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، هماتولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، هماتولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.