وقتی پرستوها کوچ کردند

مولف:
سیدناصر هاشمی (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
وقتی پرستوها کوچ کردند عنوان کتابی است از سیدناصر هاشمی که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از سیدناصر هاشمی، کتاب هندسه محاسباتی(دانش نگار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.