پژوهشی جدید درباره آیه تطهیر

مولف:
عبدالرحمن باقرزاده بابلی (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
پژوهشی جدید درباره آیه تطهیر عنوان کتابی است از عبدالرحمن باقرزاده بابلی که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خاندان نبوت در قرآن است.
قیمت کتاب
33,000 تومــان