فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی

گروه مولفان:
محمد حسن دوست (نویسنده) | بهمن سرکاراتی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی عنوان کتابی است از بهمن سرکاراتی که توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. از بهمن سرکاراتی، کتاب‌های سایه های شکار شده(طهوری)، دین ایرانی(شرکت نشر قطره)، اسطوره بازگشت جاودانه(طهوری)، اسطوره بازگشت جاودانه(طهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.