آشپزی سنتی و محلی ایران

مولف:
رقیه صفری (نویسنده)

ناشر:
آذربیان

درباره کتاب:
آشپزی سنتی و محلی ایران عنوان کتابی است از رقیه صفری که توسط انتشارات آذربیان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آشپزی ایرانی است. از رقیه صفری، کتاب آشپزی بین المللی با سلیقه ایرانی(زر قلم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان
موضوعات کتاب
آشپزی ایرانی