احکام در فقه امام شافعی (ترجمه کتاب التقریب با ملاحظه فتح القریب شرح محمدبن قاسم غزی بر کتاب التقریب)

گروه مولفان:
احمدبن حسین ابوشجاع اصفهانی (نویسنده) | محمد بن قاسم ابن قاسم غزی (نویسنده) | عثمان نقشبندی (مترجم)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
احکام در فقه امام شافعی (ترجمه کتاب التقریب با ملاحظه فتح القریب شرح محمدبن قاسم غزی بر کتاب التقریب) عنوان کتابی است از احمدبن حسین ابوشجاع اصفهانی با ترجمه‌ی عثمان نقشبندی که توسط انتشارات کردستان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه شافعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدبن حسین ابوشجاع اصفهانی، کتاب‌های متن ابی شجاع با ترجمه فارسی(کردستان)، خورشید تابان(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان