ارزیابی جامعه و روش تحقیق در خانه بهداشت (ویژه بهورزان)

گروه مولفان:
زهرا حسین خانی (نویسنده) | هاشم علیجانی (نویسنده) | کورش هلاکوئی نائینی (نویسنده)

ناشر:
گپ

درباره کتاب:
ارزیابی جامعه و روش تحقیق در خانه بهداشت (ویژه بهورزان) عنوان کتابی است از زهرا حسین خانی که توسط انتشارات گپ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهورزان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.