الکلام المفید للمدرس والمستفید فی شرح الصمدیة

گروه مولفان:
محمدعلی مدرس افغانی (نویسنده) | محمدبن حسین شیخ بهائی (نویسنده)

ناشر:
هجرت

درباره کتاب:
الکلام المفید للمدرس والمستفید فی شرح الصمدیة عنوان کتابی است از محمدبن حسین شیخ بهائی که توسط انتشارات هجرت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین شیخ بهائی، کتاب‌های متن کامل کشکول شیخ بهایی(بوتیمار)، کشکول شیخ بهایی(پارمیس)، نان و پنیر شیر و شکر(فراگفت)، دیوان شیخ بهایی(زرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.