بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان

مولف:
مجید شاکرالماسی (نویسنده)

ناشر:
حبیب

درباره کتاب:
بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان عنوان کتابی است از مجید شاکرالماسی که توسط انتشارات حبیب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قاچاق انسان (فقه) است.