بنای سفت کار

گروه مولفان:
محمد رضا عبدی (نویسنده) | ابوالقاسم رمضانی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
بنای سفت کار عنوان کتابی است از ابوالقاسم رمضانی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. از ابوالقاسم رمضانی، کتاب بنای سفت کار(کتابخانه فرهنگ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.