جهانی شدن اخبار

گروه مولفان:
سید محمد دادگران (مترجم) | ناهید روشن نهاد (مترجم) | اولیور بوید-بارت (ویراستار) | تری رانتانن (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه صدا و سیما

درباره کتاب:
جهانی شدن اخبار عنوان کتابی است با ترجمه سید محمد دادگران که توسط انتشارات دانشگاه صدا و سیما در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The globalization of news، 1998.. موضوع اصلی این کتاب خبرگزاری ها است.
قیمت کتاب
18,000 تومــان