خدا در اندیشه فیلسوفان غرب -جلد 3

گروه مولفان:
هانس کونگ (نویسنده) | حسن قنبری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب

درباره کتاب:
خدا در اندیشه فیلسوفان غرب -جلد3 عنوان کتابی است از هانس کونگ با ترجمه‌ی حسن قنبری که توسط انتشارات دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Existiert Gott. موضوع اصلی این کتاب خداشناسی (مسیحیت) است. از هانس کونگ، کتاب‌های هنر زیستن(دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب)، علم و دین(تمدن علمی)، خدا در اندیشه فیلسوفان غرب(دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان