خدا در اندیشه فیلسوفان غرب -جلد 3

گروه مولفان:
هانس کونگ (نویسنده) | حسن قنبری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب

درباره کتاب:
خدا در اندیشه فیلسوفان غرب -جلد3 عنوان کتابی است از هانس کونگ با ترجمه‌ی حسن قنبری که توسط انتشارات دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Existiert Gott. موضوع اصلی این کتاب خداشناسی (مسیحیت) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هانس کونگ، کتاب‌های هنر زیستن(دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب)، علم و دین(تمدن علمی)، خدا در اندیشه فیلسوفان غرب(دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان