خسرو و شیرین (با شرح جامع مشکلات به انضمام تحلیل و تصحیح خطاهای استاد حسن وحیددستگردی در شرح برخی ابیات)

گروه مولفان:
سید شاهرخ موسویان (نویسنده) | حسن وحید دستگردی (نویسنده) | الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش

درباره کتاب:
خسرو و شیرین (با شرح جامع مشکلات به انضمام تحلیل و تصحیح خطاهای استاد حسن وحیددستگردی در شرح برخی ابیات) عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظامی، الیاس بن یوسف، ۵۳۰؟ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.