داستان های مثنوی 4

گروه مولفان:
داود جمشیدی نیا (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش

درباره کتاب:
داستان های مثنوی 4 عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.