دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها

مولف:
مهدی زینالی (نویسنده)

ناشر:
چراغ دانش

درباره کتاب:
دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها عنوان کتابی است از مهدی زینالی که توسط انتشارات چراغ دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ابطال است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی زینالی، کتاب‌های تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن(فدک ایساتیس)، دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه ها(چراغ دانش)، دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه ها(چراغ دانش)، دعوای فک رهن در رویه دادگاه ها(چراغ دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان