راهنمای استاندارد متس (Mets)

گروه مولفان:
ریچارد بیوبین (نویسنده) | فرزانه شادان پور (مترجم) | سیسیلیا پرستن (ویراستار)

ناشر:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
راهنمای استاندارد متس (Mets) عنوان کتابی است از ریچارد بیوبین با ترجمه‌ی فرزانه شادان پور که توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Metadata Encoding and Transmission Standard: primer and reference manual. C، 2007. موضوع اصلی این کتاب فراداده ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان