راهنمای زبان سنسکریت (دستور زبان، متنهای گزیده و واژه نامه)

مولف:
محمدتقی راشد محصل (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
راهنمای زبان سنسکریت (دستور زبان، متنهای گزیده و واژه نامه) عنوان کتابی است از محمدتقی راشد محصل که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان سنسکریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدتقی راشد محصل، کتاب‌های دینکرد هفتم(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، فروردگ(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
زبان سنسکریت