راهنمای گام به گام حسابان

مولف:
فاطمه فتوحی اردکانی (نویسنده)

ناشر:
منتشران

درباره کتاب:
راهنمای گام به گام حسابان عنوان کتابی است از فاطمه فتوحی اردکانی که توسط انتشارات منتشران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابان است.