زیارت جامعه کبیره بانضمام حکایت سیدرشتی

مولف:
مهدی الهی قمشه ای (نویسنده)

ناشر:
نگاران قلم

درباره کتاب:
زیارت جامعه کبیره بانضمام حکایت سیدرشتی عنوان کتابی است از مهدی الهی قمشه ای که توسط انتشارات نگاران قلم در سال 1393 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی الهی قمشه ای، کتاب‌های حکمت الهی عام و خاص(شرکت نشر کتاب هرمس)، قرآن مجید(پیام بهاران)، قرآن کریم(صمد)، قرآن کریم(مروی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
900 تومــان