سازمان های اطلاعاتی (چهارچوبی برای تحلیل)

گروه مولفان:
مهدی میرمحمدی (نویسنده) | غلامرضا سالارکیا (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

درباره کتاب:
سازمان های اطلاعاتی (چهارچوبی برای تحلیل) عنوان کتابی است از مهدی میرمحمدی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان اطلاعاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی میرمحمدی، کتاب‌های سازمان های اطلاعاتی و سیاست خارجی(موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران)، مقدمه ای بر تحلیل سیاست خارجی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,500 تومــان
موضوعات کتاب
سازمان اطلاعاتی