شاهنامه فردوسی بر اساس نسخه چاپ مسکو

مولف:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
نگاران قلم

درباره کتاب:
شاهنامه فردوسی بر اساس نسخه چاپ مسکو عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که توسط انتشارات نگاران قلم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
160,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۴ق