طراحی سیستم های صنعتی

گروه مولفان:
مهدی بشیری (نویسنده) | عباس حسینی جو (نویسنده) | جواد حسینی نژاد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شاهد

درباره کتاب:
طراحی سیستم های صنعتی عنوان کتابی است از مهدی بشیری که توسط انتشارات دانشگاه شاهد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صنایع، تعیین محل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی بشیری، کتاب‌های الگوریتم ژنتیک در فضای تک و چندهدفه(دانشگاه شاهد)، آشنایی با GAMS در مقابل سایر نرم افزارهای بهینه سازی و الگوریتم های ابتکاری در آن(دانشگاه شاهد)، رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره(دانشگاه شاهد)، مباحث نوین در تصمیم گیری چندمعیاره(دانشگاه شاهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.