عیون اخبار الرضا علیه السلام

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | محمد صالح بن محمد باقر‏ قزوینی (مترجم)

ناشر:
مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
عیون اخبار الرضا علیه السلام عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه با ترجمه‌ی محمد صالح بن محمد باقر‏ قزوینی که توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احادیث شیعه است. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.