غزلیات سعدی (بر اساس نسخه ی محمدعلی فروغی)

مولف:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده)

ناشر:
بیهق کتاب

درباره کتاب:
غزلیات سعدی (بر اساس نسخه ی محمدعلی فروغی) عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که توسط انتشارات بیهق کتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های کلیات سعدی(کتاب آبان)، گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۷ق