فقه عبادات و ملحقات آن در مذهب امام شافعی

گروه مولفان:
مصطفی سعید خن (نویسنده) | مصطفی دیب بغا (نویسنده) | علی شربجی (نویسنده) | محمدعزیز حسامی (مترجم) | فرزاد پارسا (مترجم)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
فقه عبادات و ملحقات آن در مذهب امام شافعی عنوان کتابی است از علی شربجی با ترجمه‌ی فرزاد پارسا که توسط انتشارات کردستان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه شافعی است. از علی شربجی، کتاب فقه منهجی(کردستان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
فقه شافعی -- قرن ۱۴