فیدل کاسترو و مذهب

گروه مولفان:
فیدل کاسترو (نویسنده) | فری بتو (مصاحبه گر)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
فیدل کاسترو و مذهب عنوان کتابی است از فیدل کاسترو که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روسای دولت است. از فیدل کاسترو، کتاب‌های انسان و سوسیالیسم در کوبا(طلایه پرسو)، ما بردگان تا به کجا آمده ایم!(طلایه پرسو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.