فیدل کاسترو و مذهب

گروه مولفان:
فیدل کاسترو (نویسنده) | فری بتو (مصاحبه گر)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
فیدل کاسترو و مذهب عنوان کتابی است از فیدل کاسترو که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روسای دولت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فیدل کاسترو، کتاب‌های انسان و سوسیالیسم در کوبا(طلایه پرسو)، ما بردگان تا به کجا آمده ایم!(طلایه پرسو)، جهان شمولی و اصالت امریکای لاتین در قرن21(مضمون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.