قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392/ 12/ 4)

گروه مولفان:
توحید زینالی (گردآورنده) | حسین زینالی (گردآورنده)

ناشر:
چراغ دانش

درباره کتاب:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392/ 12/ 4) عنوان کتابی است از توحید زینالی که توسط انتشارات چراغ دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قانون کیفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از توحید زینالی، کتاب‌های مجموعه قوانین کیفری خاص(چراغ دانش)، مجموعه قوانین حقوقی خاص(چراغ دانش)، قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی(چراغ دانش)، دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها(چراغ دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان