قصه های پندآموز کهن [داستانهایی آموزنده از متون کهن پارسی/3]

گروه مولفان:
محسن محمدی (نویسنده) | زینب علیزاده لوشابی (نویسنده) | زهرا طباطبایی (تصویرگر) | زهره طباطبایی (تصویرگر) | عاطفه مینویی (تصویرگر)

ناشر:
دانشیاران ایران

درباره کتاب:
قصه های پندآموز کهن [داستانهایی آموزنده از متون کهن پارسی/3] عنوان کتابی است از زینب علیزاده لوشابی که توسط انتشارات دانشیاران ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه های عامه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زینب علیزاده لوشابی، کتاب‌های قصه های پندآموز بوستان و گلستان(مهرانگیز)، قصه های پندآموز جوامع الحکایات و قابوسنامه(هنارس)، قصه های پندآموز کهن(دانشیاران ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.