لیلی و مجنون

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | سیده زرین دخت دانش (اقتباس کننده)

ناشر:
نگاران قلم

درباره کتاب:
لیلی و مجنون عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که توسط انتشارات نگاران قلم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان