لیلی و مجنون

گروه مولفان:
سیده زرین دخت دانش (نویسنده) | الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده)

ناشر:
نگاران قلم

درباره کتاب:
لیلی و مجنون عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که توسط انتشارات نگاران قلم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان