مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد 4 [مجموعه الزامات ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی/1]

گروه مولفان:
قدرت الله نصیری (نویسنده) | علیرضا نریمان نژاد (نویسنده) | مسعود رفیعی (نویسنده)

ناشر:
حک

درباره کتاب:
مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی -جلد4 [مجموعه الزامات ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی/1] عنوان کتابی است از مسعود رفیعی که توسط انتشارات حک در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پتروشیمی، صنایع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود رفیعی، کتاب‌های مهندسی اصول پیچیدگی نرم افزار(مهرگان قلم)، مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی(حک)، مجموعه راهنماهای ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی(حک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.