مجموعه قوانین آئین دادرسی سنا

مولف:
توحید زینالی (گردآورنده)

ناشر:
چراغ دانش

درباره کتاب:
مجموعه قوانین آئین دادرسی سنا عنوان کتابی است از توحید زینالی که توسط انتشارات چراغ دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از توحید زینالی، کتاب‌های مجموعه قوانین کیفری خاص(چراغ دانش)، مجموعه قوانین حقوقی خاص(چراغ دانش)، قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی(چراغ دانش)، دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها(چراغ دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.