مدیریت خانواده -جلد 1 (سالم زیستن)

گروه مولفان:
مریم رجبی (نویسنده) | طاهره شهبازی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مدیریت خانواده -جلد1 (سالم زیستن) عنوان کتابی است از مریم رجبی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش بهداشت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم رجبی، کتاب‌های سرگذشت فرش در ایران(افق)، حل مسائل اساسی تئوری الاستیسیته(انگیزه)، مدیریت خانواده(کتابخانه فرهنگ)، مدیریت خانواده(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.