مهدویت در منظر امام خمینی (س)

مولف:
ابوالفضل هدایتی فخر داود (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
مهدویت در منظر امام خمینی (س) عنوان کتابی است از ابوالفضل هدایتی فخر داود که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهدویت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل هدایتی فخر داود، کتاب‌های زنگ یاسین(بوستان کتاب قم)، بایسته های زناشویی(بوستان کتاب قم)، ذکر(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.