مهدویت در منظر امام خمینی (س)

مولف:
ابوالفضل هدایتی فخر داود (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
مهدویت در منظر امام خمینی (س) عنوان کتابی است از ابوالفضل هدایتی فخر داود که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهدویت است. از ابوالفضل هدایتی فخر داود، کتاب‌های زنگ یاسین(بوستان کتاب قم)، بایسته های زناشویی(بوستان کتاب قم)، ذکر(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.