موضوع عقد و مورد معامله (با تاکید بر عقد صلح)

مولف:
اسماعیل نعمت اللهی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
موضوع عقد و مورد معامله (با تاکید بر عقد صلح) عنوان کتابی است از اسماعیل نعمت اللهی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عقود و ایقاعات (فقه) است. از اسماعیل نعمت اللهی، کتاب نظریه حقوقی ناب(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.