نگاهی عارفانه به قصه ی یوسف و زلیخا

گروه مولفان:
مریم محمودی (نویسنده) | شمسی بیگم رشیدآبادی (نویسنده)

ناشر:
مشق نیکو

درباره کتاب:
نگاهی عارفانه به قصه ی یوسف و زلیخا عنوان کتابی است از مریم محمودی که توسط انتشارات مشق نیکو در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم محمودی، کتاب‌های بازی با اعداد(آریانگار)، انگلستان(آفتاب هشتم)، یادگیری با سرگرمی(آریانگار)، مجموعه فرم های مدیریت پروژه برای مدیران پروژه(خانه عمران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان