کتابشناسی ماه - اردیبهشت ماه 1393

مولف:
سید فرید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
خانه کتاب ایران

درباره کتاب:
کتابشناسی ماه - اردیبهشت ماه 1393 عنوان کتابی است از سید فرید قاسمی که توسط انتشارات خانه کتاب ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتاب های چاپی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید فرید قاسمی، کتاب‌های مطبوعات ایرانی(علم)، تاریخ مطبوعات ایران(ثانیه)، تحقیقات روزنامه نگاری(موسسه انتشارات امیرکبیر)، وحید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.