کلیات تعبیر خواب (جبیش تفلیسی، محمدبن سیرین، دانیال نبی (ع)، یوسف پیامبر (ع))

مولف:
حسین علی ربانی مقدم (نویسنده)

ناشر:
هشت کتاب

درباره کتاب:
کلیات تعبیر خواب (جبیش تفلیسی، محمدبن سیرین، دانیال نبی (ع)، یوسف پیامبر (ع)) عنوان کتابی است از حسین علی ربانی مقدم که توسط انتشارات هشت کتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خوابگزاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین علی ربانی مقدم، کتاب‌های فرهنگ نام ها(هشت کتاب)، مکالمات روزمره انگلیسی(هشت کتاب)، بهلول دانا(هشت کتاب)، ارتباط با خدا(هشت کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.