کوروش هخامنشی بنیان گذار ایران پهناور

گروه مولفان:
ناهید فرشادمهر (نویسنده) | محمد عالمگیر تهرانی (نویسنده)

ناشر:
محمد

درباره کتاب:
کوروش هخامنشی بنیان گذار ایران پهناور عنوان کتابی است از ناهید فرشادمهر که توسط انتشارات محمد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناهید فرشادمهر، کتاب‌های فال حافظ(محمد)، فال حافظ(محمد)، داریوش هخامنشی(محمد)، مثنوی معنوی(محمد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.