گزیده مقالات ایفلا (2008 - 2009)

مولف:
رضا خانی پور (ویراستار)

ناشر:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
گزیده مقالات ایفلا (2008 - 2009) کتابی است که توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.