مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان:
صبا کاکاپور (نویسنده) | مژگان عبداللهی (نویسنده)

ناشر:
آها

درباره کتاب:
مدیریت منابع انسانی عنوان کتابی است از صبا کاکاپور که توسط انتشارات آها در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از صبا کاکاپور، کتاب‌های مبانی سازمان و مدیریت(آها)، مباحثی در تئوری های کارآفرینی(فراسوی علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.