آسیب شناسی جریان های تفسیری -جلد 1

مولف:
محمد باقر سعیدی روشن (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
آسیب شناسی جریان های تفسیری -جلد1 عنوان کتابی است از محمد باقر سعیدی روشن که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. از محمد باقر سعیدی روشن، کتاب زبان قرآن و مسائل آن(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.