ارزیابی مدیریت اطلاعات ملی از تهدیدات سالانه دولت آمریکا (2010-2014)

گروه مولفان:
محمد جدیری عباسی (نویسنده) | حسین بابایی (نویسنده)

ناشر:
مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی

درباره کتاب:
ارزیابی مدیریت اطلاعات ملی از تهدیدات سالانه دولت آمریکا (2010-2014) عنوان کتابی است از حسین بابایی که توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,500 تومــان